20.000 Pratilaca

279,99

Ova usluga podrazumeva 20.000 pratilaca na instagram platformi sa početkom isporuke 0h do 12h.

Pratioci većinom nemaju interakciju sa Vašim sadržajem, služe iskljucivo kozmetički.

Kategorija: Oznaka: