1.000 Pratilaca

19,99

Ova usluga podrazumeva 1.000 pratilaca na instagram platformi sa početkom isporuke 0h do 12h.

Pratioci većinom nemaju interakciju sa Vašim sadržajem, služe iskljucivo kozmetički.

Kategorija: Oznaka: